Airbags

Een airbag bestaat uit een kunststof zak en een metalen unit waarin zich het pyrotechnische mengsel bevindt. Dit mengsel is gevaarlijk, want het is ontplofbaar en daarom moeten airbags net als gordelspanners worden gedemonteerd bij het autodemontagebedrijf.

Example content image

Het kunststof neopreen van de luchtzak kan worden hergebruikt.